Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berguv
Bivråk
Björktrast
Blåhake
Blå kärrhök
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Busksvätta
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Bändelkorsnäbb
Dalripa
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgmås
Dvärgsparv
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällabb
Fjällripa
Fjällvråk
Flodsångare
Gluttsnäppa
Gransångare

Gravand
Grå flugsnappare
Grågås

Gråhakedopping

Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Halsbandsflugsnappare
Havsörn
Havstrut
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Härmsångare
Höksångare
Hökuggla
Jorduggla
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kricka
Korp
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn

Kustpipare
Kärrsnäppa

Kärrsångare
Lappmes
Lappuggla
Ladusvala
Lavskrika
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Myrspov
Näktergal

Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Orre
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pungmes
Rapphöna
Ringduva
Rosenfink
Roskarl
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sidensvans
Sillgrissla

Silltrut
Silvertärna
Skata

Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Slaguggla
Smådopping
Småtärna
Småskrake
Småsnäppa
Småspov
Snatterand

Snösiska
Snösparv
Sothöna
Sparvuggla
Sparvhök

Spillkråka
Spovsnäppa
Stadsduva
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Skräntärna
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svart stork
Svarthakedopping

Svarthätta
Svartmes
Svartsnäppa
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Taltrast
Tallbit
Talltita
Tjäder
Tobisgrissla
Tofsmes
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Tretåig hackspett
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Turturduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vinterhämpling
Vigg
Vitkindad gås
Årta
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare