Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Andfåglar

 

Svanar och gäss
knölsvan 2 3 4
sångsvan 2
bläsgås
sädgås
grågås
prutgås
kanadagås 2
vitkindad gås 2

Simänder
gräsand 2 3
skedand
årta
stjärtand 2
snatterand
bläsand
kricka 2

Dykänder
gravand 2
bergand 2
vigg 2
brunand 2
ejder 2 3 4
knipa 2 3 4
salskrake 2 3
storskrake
2 3
småskrake 2 3
alfågel 2
svärta 2

 


 

 

 

 

Bild borttatgen eftersom det inte med säkerhet var bergand.