Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Trastfåglar
björktrast 2
taltrast
dubbeltrast
rödvingetrast 2
koltrast 2 3 4

rödhake 2 3
blåhake
näktergal
rödstjärt 2
svart rödstjärt

stenskvatta 2
buskskvatta 2

björktrast
Fotograferad mars 2009 i Lill-Jansskogen, Stockholm.
Björktrasten kallas även snöskata. De första fynden i tätortsmiljö gjordes i Göteborgstrakten på 1930-talet. Den har sedan dess anpassat sig till att häcka i anslutning till mänsklig bebyggelse och har ökat kraftigt under hela 1900-talet.