Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Rovfåglar

  Hökartade rovfåglar
havsörn 2 3 4
kungsörn


ormvråk 2
fjällvråk
bivråk

bla karrhok 2
brun kärrhök 2 3 4 5
ängshök/mindre kärrhök 2


sparvhök 2
duvhök 2 3 4 5

röd glada


Falkar
pilgrimsfalk
2 3
tornfalk 2 3 4
stenfalk
larkfalk

Fiskgjusar
fiskjuse 2 3 4 5

 

blå kärrhök
Fotograferad oktober 2011vid Hjälstaviken, Uppland.