Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Trastfåglar
björktrast 2
taltrast
dubbeltrast
rödvingetrast 2
koltrast 2 3 4

rödhake 2 3
blåhake
näktergal
rödstjärt 2
svart rödstjärt

stenskvatta 2
buskskvatta 2

blåhake
Fotograferad augusti 2011 i Lappland.