Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Sångare flugsnappare och mesar
höksångare
svarthätta 2
törnsångare 2
ärtsångare
sävsångare
flodsångare
rörsångare
kärrsångare
trastsångare
härmsångar
lövsångare
grönsångare
gransångare
kungsfågel 2

mindre flugsnappare
grå flugsnappare

svartvit flugsnappare 2
halsbandsflugsnappare

talgoxe
svartmes
blåmes 2 3
tofsmes
entita
talltita
lappmes
stjärtmes 2
skäggmes 2 3 4 5 6
pungmes
2 3 4

blåmes
Fotograferad mars 2010 i Lill-Jansskogen.
Blåmesens fjäderdräkt har ett mycket utpräglat och för det mänskliga ögat osynligt ultraviolett dräktmönster. Dessa färgvariationer spelar en roll vid partnerval. Det är en egenhet för blåmesar, att könen är tydligt urskiljbara i UV-ljus i motsats till i vanligt ljus.