Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

bofink
Hanne. Fotograferad i Lill-Jansskogen.
I olika områden förekommer olika läten, så kallade regionala dialekter. Ungfåglar lär sig sina sånger den första våren genom att härma sina artfränder. De melodier som de sedan lärt sig sjunger de resten av livet.