Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

enkelbeckasin
Fotograferad juni 2011 på Penåsa alvar, Öland.
Enkelbeckasinen har bland annat kallats för himmelsget. Den åstadkommer ett underligt bräkande ljud i luften. Den stiger brant för att sedan dyka snabbt med utspärrade stjärtfjädrar som sätts i snabb vibration. Det är ett starkt läte som låter ungefär som en blandning mellan en get och en mygga.