Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Vadarfåglar, måsfåglar och alkor 1 2

 

Vadarfåglar
skärfläcka 2

strandskata 2


större strandpipare 2
mindre strandpipare
ljungpipare
kustpipare


tofsvipa 2

enkelbeckasin 2

storspov 2
småspov
rödspov
myrspov

drillsnäppa 2
grönbena
rödbena 2 3
gluttsnäppa
svartsnäppa
brushane 2
kärrsnäppa 2
småsnäppa
spovsnäppa

roskarl


gluttsnäppa
Fotograferad april 2011 vid Fysingen, Sigtuna.