Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Vadarfåglar, måsfåglar och alkor 1 2

 

Vadarfåglar
skärfläcka 2

strandskata 2


större strandpipare 2

mindre strandpipare
ljungpipare

tofsvipa 2

enkelbeckasin 2
storspov 2
småspov
rödspov

drillsnäppa 2
grönbena
rödbena 2 3
gluttsnäppa
svartsnäppa
brushane 2
kärrsnäppa 2
småsnäppa

roskarl


gluttsnäppa
Fotograferad april 2011 vid Fysingen, Sigtuna.