Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Sångare flugsnappare och mesar
höksångare
svarthätta 2
törnsångare 2
ärtsångare
sävsångare
flodsångare
rörsångare
kärrsångare
trastsångare
härmsångar
lövsångare
grönsångare
gransångare
kungsfågel 2

mindre flugsnappare
grå flugsnappare

svartvit flugsnappare 2
halsbandsflugsnappare

talgoxe
svartmes
blåmes 2 3
tofsmes
entita
talltita
lappmes
stjärtmes 2
skäggmes 2 3 4 5 6
pungmes
2 3 4

grå flugsnappare
Fotograferad juli 2010 vid KTH, Stockholm.