Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Lommar, doppingar, pelikanfåglar och storkfåglar

 

Lommar
storlom

Doppingar
skäggdopping 2 3
gråhakedopping 2
svarthakedopping 2 3 4
smådopping 2 3

Pelikanfåglar
storskarv 2

Storkfåglar
gråhäger 2 3 4
svart stork 2
vit stork 2


storlom
Fotograferad vid Stora Skuggan, Stockholm.

 


När hägern jagar står den fullsändigt blixtstilla i vattnet tills en fisk simmar förbi, som den sedan fångar med näbbben.