Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Andfåglar

 

Svanar och gäss
knölsvan 2 3 4
sångsvan 2
bläsgås
sädgås
grågås
prutgås
kanadagås 2
vitkindad gås 2

Simänder
gräsand 2 3
skedand
årta
stjärtand 2
snatterand
bläsand
kricka 2

Dykänder
gravand 2
bergand 2
vigg 2
brunand 2
ejder 2 3 4
knipa 2 3 4
salskrake 2 3
storskrake
2 3
småskrake 2 3
alfågel 2
svärta 2

 


storlom
Fotograferad mars 2010 vid Lötsjön, Sundbybyberg.

År 1929 hämtade författaren och fågelfotografen Bengt Berg de första Kanadagässen från USA. Nu är det Sveriges vanligaste gåsart med över 5000 häckande par. De negativa effekterna av Kanadagässens införande har dock varit färre än väntat.