Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Andfåglar

 

Svanar och gäss
knölsvan 2 3 4
sångsvan 2
bläsgås
sädgås
grågås
prutgås
kanadagås 2
vitkindad gås 2

Simänder
gräsand 2 3
skedand
årta
stjärtand 2
snatterand
bläsand
kricka 2

Dykänder
gravand 2
bergand 2
vigg 2
brunand 2
ejder 2 3 4
knipa 2 3 4
salskrake 2 3
storskrake
2 3
småskrake 2 3
alfågel 2
svärta 2

 


knipa
Hanne. Fotogaferad maj 2010 i Angarnsjöäng, Vallentuna.


Knipan är beroende av ihåliga träd för sin häckning – den kan söka upp gamla spillkråksbon upp till en halvmil från vattnet. När ungarna föds har de klor på simfötterna så att de kan ta sig upp ur boet. Knipan häckar gärna i holkar och bruket att sätta upp knipholkar är känt sedan 1600-talet.