Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

storlom
Fotograferade januari 2010 i Edsviken, Stocksund.


1621 stadgade Gustav II Adolf dödsstraff för var och en som dödade en svan inom en radie av sex mil kring Stockholm.