Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Lärkor, piplärkor och ärlor
sånglärka

skärpiplärka
trädpiplärka
ängspiplärka

sädesärla 2
gulärla - sydlig 2 / - nordlig
--- ----
Sidensvans, järnsparv strömstare, gärdsmyg och svalor
sidensvans 2

järnsparv

strömstare 2 3

gärdsmyg

ladusvala 2 3
hussvala 2
backsvala


ladusvala
Fotograferad juni 2010 på Ölands södra udde.
Ladusvalan får ofta två till tre kullar per år. Ungarna ur den första kullen brukar stanna kvar i grannskapet och hjälpa till med matningen av den andra. Om en vuxen svala förlorat sitt bo hjälper den till med matningen av en annan svalas ungar. En solidarisk fågel...

Den har följt människan sedan stenåldern och det är få arter som är så kraftigt beroende av närhet till människan och mänsklig bebyggelse som ladusvalan.

När det på senhösten drar ihop sig till flyttningen, som går till södra Afrika, samlas ladusvalorna ofta i flockar vid vassarna vid sjöstränder där det är gott om insekter och där vassarna ger nattskydd. Flockarna kan vara ganska stora, eftersom ladusvalan kan hinna med två eller rent av tre kullar per säsong. Sådana svärmar slår sig ner vid strandkanten på kvällen och är spårlöst försvunna morgonen efter. Därför trodde man förr att svalorna övervintrade på havsbotten.