Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Hackspettar

  spillkråka 2

gröngöling 2
gråspett 2

större hackspett 2 3 4
mindre hackspett 2 3
tretåig hackspett 2

göktyta

mindre hackspett
Fotograferad januari 2011 vid Råstasjön, Sundbyberg.