Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

pilgrimsfalk
Fotograferad januari 2011 på Uppsala domkyrka.
 

Pilgrimsfalk är väldens snabbaste fågel och därmed väldens snabbaste djur. Dess hastighet har uppmätts till 390 km/h i ett störtdyk.

På 50-talet var den rätt vanlig men p.g.a. miljögifter och boplundringar var den på 70-talet nere i 10 häckande par. Idag finns det 75 häckande par i Sverige