Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

rödspov
Fotograferad april 2011 vid Ölands södra udde.

Rödspoven har minskat kraftigt, bl.a. p.g.a. jakt i västeuropa. Enligt svenska rödlistan finns det idag endast ca 170 individer i Sverige.