Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

salskrake
Hanne. Fotogr. december 2010 vid Kalmar hamn.


Det är svårt att säga hur många par som häckar i Sverige, högt upp i norr. Man uppskattar att det är mindre än 100 par. Genetiskt ligger de mellan kniporna och skrakarna. Den hette förut Salknipa.