Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Lärkor, piplärkor och ärlor
sånglärka

skärpiplärka
trädpiplärka
ängspiplärka

sädesärla 2
gulärla - sydlig 2 / - nordlig
--- ----
Sidensvans, järnsparv strömstare, gärdsmyg och svalor
sidensvans 2

järnsparv

strömstare 2 3

gärdsmyg

ladusvala 2 3
hussvala 2
backsvala


sidensvans
Fotograferad mars 2010 i Lill-Jansskogen, Stockholm.
Dess hemvist är långt upp i norr och de flesta sidensvansar vi ser i landet kommer från norra Finland och Ryssland. Sidensvansens häckningsvanor var länge okända, först 1856 lyckades engelsmannen John Wolley finna ett bo i norra Finland.

Sidensvansen hörde till de fåglar som förr infångades och sattes i bur.

Antalet sidensvansar varierar mycket mellan åren. Ungefär vart tionde år ökar de så mycket att det blir fråga om ren ”invasion” av stora flockar.

Sidensvansen livnär sig främst på bär och äter dagligen lika mycket som han själv väger. Om höstarna när bären har jäst bli de dock alkohol-påverkade. Det är dock inte så farligt eftersom sidensvansens lever är mycket effektivare på att ta hand om alkohol än manniskans.