Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Lommar, doppingar, pelikanfåglar och storkfåglar

 

Lommar
storlom

Doppingar
skäggdopping 2 3
gråhakedopping 2
svarthakedopping 2 3 4
smådopping 2 3

Pelikanfåglar
storskarv 2

Storkfåglar
gråhäger 2 3 4
svart stork 2
vit stork 2


skäggdopping
Fotograferad april 2010 i Kalmar sund.


Skäggdoppingen äter ofta sina egna fjädrar. Det är oklart varför men det har nog med matsmältningen att göra.

I mars-april återvänder den från vintervistelsen och då kan man se doppingparen uppföra spelceremonier med jakt, dykningar och en sorts "dans” när fåglarna reser sig vända mot varandra med sträckta halsar under häftiga huvudskakningar.