Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Lommar, doppingar, pelikanfåglar och storkfåglar

 

Lommar
storlom

Doppingar
skäggdopping 2 3
gråhakedopping 2
svarthakedopping 2 3 4
smådopping 2 3 4

Pelikanfåglar
storskarv 2

Storkfåglar
gråhäger 2 3 4
svart stork 2
vit stork 2


smådopping
I sommardräkt. Fotograferad april 2012 i Lappkärret, Stockholm.

Smådoppingen har ett mycket undanskymt levnadssätt och är svår att få syn på, även om den oftast håller till i mycket små dammar.
....
Det är lättare att få höra lätet, som många tycker påminner om en hästs.