Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tranfåglar och hönsfåglar

 

Tranfåglar
trana 2 3 4

rörhöna 2
sothöna 2 3 4

Hönsfåglar
dalripa 2
fjällripa 2 3

tjäder
orre

fasan 2
rapphöna

 duvhok
Fotograferad mars 2010 vid Stockholms ström.
Förr var sothönan sällsynt: Linné hade hört att den fanns i Mälaren och skriver: ”den som råkar att få henne, bör antingen skicka henne till Wetenskapsakademien eller inkomma med omständelig beskrifning”.