Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

stjärtand
Ungfåglar. Fotogaferade augusti 2011 i Lappland.