Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Lärkor, piplärkor och ärlor
sånglärka

skärpiplärka
trädpiplärka
ängspiplärka

sädesärla 2
gulärla - sydlig 2 / - nordlig
--- ----
Sidensvans, järnsparv strömstare, gärdsmyg och svalor
sidensvans 2

järnsparv

strömstare 2 3

gärdsmyg

ladusvala 2 3
hussvala 2
backsvala


strömstare
Fotograferad januari 2011 vid Hammarby sluss, Stockholm.

Strömstare är ett gammalt namn men den är inte släkt med staren utan tros vara släkt med gärdsmygen.

Den befinner sig oftast vid strömmande vatten och använder enbart vingarna till att simma och går omkring eller springer på botten.

För att underlätta detta kan öron och näsborrar stängas till och strömstarens blod binder mer syre än andra tättingars. Den har ett avancerat membran för att sluta ögat och den har en speciell körtel som utsöndrar ett sekret som gör den täta fjäderdräkten än mer vattenavstötande. Skelettbenen saknar luftfyllda håligheter så att den ska sjunka lättare. Det är den enda flygande fågeln med massivt skelett.

Den bygger ofta sitt bo bakom ett vattenfall.