Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Lommar, doppingar, pelikanfåglar och storkfåglar

 

Lommar
storlom

Doppingar
skäggdopping 2 3
gråhakedopping 2
svarthakedopping 2 3 4
smådopping 2 3

Pelikanfåglar
storskarv 2

Storkfåglar
gråhäger 2 3 4
svart stork 2
vit stork 2


svart stork
Fotograferad augusti 2011 vid Angarnsjöängen, Vallentuna.
Den svarta storken häckade förr i tiden i södra och mellersta Sverige. I mitten på 1800-talet började den minska kraftigt. Man konstaterade några enstaka häckningar på 1950-talet varpå den var försvunnen fram till 1992 när man konstaterade två häckande par. Idag görs det några enstaka fynd varje år i Sverige men det är oklart om den har häckat sedan 1992.

Den kalladens förr för Odensvala och ansågs bringa olycka, i motsats till den vita storken.