Sveriges Fåglar - fotograferade av Michael Uggla
 
|
   
|
 
 
|
   
|
   
|
   
|
   
|
   
|
 
 
|
 
|
 

Tättingar, sid 1 2 3 4 5

 

Lärkor, piplärkor och ärlor
sånglärka

skärpiplärka
trädpiplärka
ängspiplärka

sädesärla 2
gulärla -sydlig 2 -nordlig
--- ----
Sidensvans, järnsparv strömstare, gärdsmyg och svalor
sidensvans 2

järnsparv

strömstare 2 3

gärdsmyg

ladusvala 2 3
hussvala 2
backsvala


gulärla
Fotograferad maj 2010 vid Angarnsjöängen, Vallentuna.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulärlan lever av insekter. Den slår till insekterna med vingarna eller stjärten så att det hamnar på marken, där de sedan plockas upp.